Therapeutic Touch (TT)

De huidige grondleggers zijn Dora Kunz en Dolores Krieger.
De mens is een open energiesysteem dat energetisch interacteert met zijn omgeving
Als een mens gezond is, stroomt de energie vrij en evenwichtig om en door het lichaam heen.
De behandelaar brengt de energiestroom weer in balans als er ergens in het lichaam een stagnatie is.
U zit op een stoel en de TT therapeut tast met de handen het energieveld af. Met toestemming van u kan ook het lichaam aangeraakt worden. U kunt tijdens de behandeling rustig praten over wat u voelt, ervaart etcetera. Voor de behandeling hoeft u zich niet uit te kleden en de behandeling duurt ± 15 minuten.
Het aantal behandelingen hangt af van het herstellingsvermogen van uw lichaam en de behoefte aan TT.
Deze therapie kan bij iedereen toegepast worden. Jong of oud, ziek of gezond.

Indicaties voor deze therapie zijn bijvoorbeeld:

fysieke onrust, slechte energieverdeling in het lichaam door blokkades, stress, pijn, slaapproblemen, jeuk, obstipatie, stervensbegeleiding etcetera.

Contraindicatie:

Bij acute verwardheid (psychose of delier) geen TT toepassen.