Reiki

De grondlegger van deze methode is de Japanner Mikao Usui.
De behandeling gebeurt door handoplegging op het lichaam van de cliênt. Energie wordt via de handen van de behandelaar doorgegeven. Je lichaam neemt de energie op die het nodig heeft. De reacties die je kunt ervaren zijn dat je er rustiger van wordt, energieker, pijn reducerend. Je komt er lekkerder van in je vel te zitten, je krijgt meer inzicht en overzicht.
Voor stress klachten, vermoeidheidsklachten, pijnklachten, of zit u niet lekker in uw vel.
U kunt kiezen uit één complete behandeling of het hele behandelschema.
Het behandelschema bestaat uit:
1e week 4x
2e week 2x
3e week 1x.
De duur van elke behandeling is ± 1uur.
Na 7 behandelingen wordt er geêvalueerd en volgen er zo nodig meerdere behandelingen.